Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μας επιτρέπει να εγκαθιστούμε και να διατηρούμε επαφή και επικοινωνία με παιδιά, οικογένειες αλλά και ενηλίκους μακριά από την έδρα μας, όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες και μη αντιμετωπίσιμες αλλιώς.

Ασφαλώς, ποτέ μία οθόνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως μία ζωντανή συνάντηση. Μπορεί όμως να βοηθήσει στη γεφύρωση μιας αδιαμφισβήτητης και μόνιμης απόστασης, φέρνοντας σε επαφή συνανθρώπους μας που, σε άλλη περίπτωση, θα παρέμεναν αβοήθητοι, στην ελληνική επαρχία ή στο εξωτερικό.