Ο Ψυχολογικός Τομέας

 

Ασχολείται με τη διάγνωση και την αξιολόγηση ψυχολογικών δυσκολιών, την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση της διαταραχής καθώς και την παροχή της κατάλληλης ψυχολογικής παρέμβασης.