Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης 

Συχνά συναντάμε περιπτώσεις παιδιών αρκετά μικρής (προσχολικής) ηλικίας τα οποία εμφανίζουν ήδη σημεία ελλειμμάτων ψυχικής, νοητικής, κινητικής, αντιληπτικής ή/και επικοινωνιακής φύσης.

Παρά το γεγονός ότι η ηλικία τους δε μας επιτρέπει να θέσουμε συγκεκριμένη διάγνωση (π.χ. αυτισμός, αναπτυξιακή διαταραχή, συναισθηματική διαταραχή), μεγάλη σειρά έγκυρων επιστημονικών ερευνών υποδεικνύουν την αναγκαιότητα κατάλληλης παρέμβασης, το συντομότερο δυνατό, και μάλιστα με τρόπο σύγχρονο, εξατομικευμένο και σφαιρικό – διεπιστημονικό.

Ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης (Π.Π.) αποτελείται από διαφορετικές, αλληλοσυμπληρωματικές και συντονισμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις (εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική, παιδαγωγική, κ.α.) από τους αντίστοιχους ειδικούς και τον συντονισμό του υπεύθυνου παιδοψυχίατρου. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη των ήδη εμφανών δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την καλλιέργεια των υπολειπόμενων, λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν το δυναμικό του συγκεκριμένου παιδιού. Η Π.Π. εμπλέκει ασφαλώς και τους γονείς του παιδιού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, είτε υποστηρίζοντάς τους ψυχολογικά, είτε εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να βοηθούν και οι ίδιοι καθημερινά και αποτελεσματικά το παιδί τους.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 5 ετών που παρουσιάζουν:

 

Ψυχοκινητική ανωριμότητα

Αισθητηριακές Διαταραχές

Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας

Γενικότερες Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

Κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών.