Ο Παιδαγωγικός τομέας του ΔΕ.Κ.Α.

 

ασχολείται με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων. Βασικός στόχος του είναι η ομαλότερη και ορθότερη ένταξη καθώς  και εξέλιξή τους, τόσο στην σχολική όσο και αργότερα στην κοινωνική ζωή. Ειδικοί Παιδαγωγοί, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές αποτελούν το βασικό μας δυναμικό, σε συνδυασμό με την άρτια υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή