Ισχύουσα Νομοθεσία

Παραθέτουμε εδώ, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία είναι σχετική με το αντικείμενό μας.

ΕΟΠΥΥ-ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΔ 84 2001