Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, τόσο στο χώρο της κλινικής Παιδοψυχιατρικής όσο και εκείνον της Ψυχοθεραπείας (παιδιών – εφήβων – ενηλίκων), παρέχουμε εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που εργάζονται είτε μόνοι τους (ιδιωτικά) είτε στο πλαίσιο ευρύτερης δομής (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα).

Η εποπτεία αυτή, πέραν της προφανούς ανάληψης της ευθύνης και συνέπειας, διέπεται και καλύπτεται απολύτως από το επαγγελματικό απόρρητο και όλους τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.