Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι µια συμβουλευτική διαδικασία που έχει στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει µια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα επαγγελματική κατεύθυνση.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία  που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν την διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά µε το επαγγελματικό του μέλλον.

Η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός, καθώς και η Συμβουλευτική που παρέχεται στο ΔΕ.Κ.Α. απευθύνεται σε έφηβους και μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης µεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες  Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις ικανότητές τους. Η εις βάθος γνώση του εαυτού, σε συνδυασμό µε την γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν τον έφηβο ικανό να λάβει τις πλέον ορθές αποφάσεις αναφορικά µε την σταδιοδρομία του.

Η διαδικασία των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

 

 • Αρχική επαφή και διερεύνηση των αναγκών του συµβουλευόµενου

 • Συμπλήρωση των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων της σειράς EvCareer από τον συµβουλευόµενο.      (Τα ψυχομετρικά εργαλεία και οι υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής διατίθενται για ατομική χρήση, σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, κ.α.)

 • Μετά την χορήγηση των τεστ και των ερωτηματολογίων ακολουθεί σειρά τουλάχιστον μίας ή και μέχρι οκτώ συναντήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα με τον Σύμβουλο - Tester, για να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία των αποτελεσμάτων των Τεστ και των Ερωτηματολογίων. Η συνάντηση/εις ανατροφοδότησης (feedback) µε τον συµβουλευόµενο επιτρέπει την αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν µέσω των εργαλείων.

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Τεστ - Ερωτηματολόγια

 

Η σειρά «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» περιλαμβάνει 8 τεστ ικανοτήτων και 3 ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται µέσω διαδικτύου:

 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας

 • Ερωτηματολόγιο Αξιών

 • Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού (Τεστ Κατανόησης Κειμένου και Τεστ Συσχετισμού Εννοιών)

 • Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού (Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων και Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών)

 • Τεστ Διαγραµµατικού Συλλογισμού

 • Τεστ Ελέγχου Δεδομένων

 • Τεστ Αντίληψης Διαστάσεων

 • Τεστ Μηχανικής Αντίληψης

 

Μετά την συμπλήρωση όλων των εργαλείων, ο συµβουλευόµενος λαμβάνει µία συνδυαστική και αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων του, η οποία αποτελεί την βάση της συμβουλευτικής διαδικασίας για την επιλογή σπουδαστικής κατεύθυνσης.

Η ανάλυση των απαντήσεων και η δημιουργία εξατομικευμένης, αναλυτικής αναφοράς αποτελεσμάτων, η συμβουλευτική διαδικασία, σε συνδυασμό με την Διεπιστημονική Προσέγγιση κάθε περιστατικού αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και την ειδοποιό διαφορά του Δ.ΕΚ.Α. σε έναν ακόμη ζωτικής σημασίας τομέα που αφορά στα παιδιά, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους. Η ηλικιακή ομάδα που αφορούν τα συγκεκριμένα εργαλεία, αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη γνώση, ενδιαφέρον και αγάπη.