Η παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας προς τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση  την ύπαρξη και εύρρυθμη λειτουργία Διεπιστημονικής Ομάδας.

 

Μόνον έτσι, θεωρούμε ότι κάθε περίπτωση αφενός αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και μοναδική, αφετέρου δε γίνεται αντικείμενο φροντίδας και ενδιαφέροντος σφαιρικά, από το σύνολο των σχετικών επιστημόνων, η επιμέρους εκτίμηση των οποίων, συντιθέμενη, διαμορφώνει την τελική διαγνωστική θέση.

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα του ΔΕΚΑ αποτελείται από:

 

  • παιδοψυχιάτρους,

  • ψυχίατρο

  • κλινικούς ψυχολόγους,

  • ειδικούς παιδαγωγούς,

  • λογοπεδικούς,

  • εργοθεραπευτές,

  • ψυχοθεραπευτές παιδιών και εφήβων,

  • θεραπευτές ζεύγους – οικογένειας, καθώς και

  • σύμβουλο εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Η αρτιότητα της εκπαίδευσης και η επαγγελματική εμπειρία καθενός, καθώς και η συντονισμένη λειτουργία του συνόλου, αποτελούν εχέγγυα για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση του κλινικού έργου.

Ο συντονισμός και η τελική επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της βρίσκεται στα χέρια παιδοψυχιάτρου, για να διασφαλίζεται η ορθή ιατρική πρακτική και η τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας και των σχετικών νόμων.

 

Η Διεπιστημονική μας Ομάδα συναντιέται τακτικά κάθε εβδομάδα. Στη συνάντηση αυτή συζητούνται τα πορίσματα των επιμέρους αξιολογήσεων, με τελικό στόχο τη σύνθεσή τους. Κάποιες φορές, τα  ευρήματα της μίας χρησιμοποιούνται για την ουσιαστική ερμηνεία των ευρημάτων μίας άλλης και έτσι επιτυγχάνεται η ολιστική κατανόηση της συγκεκριμένης κατάστασης. Το τελευταίο είναι, κατά τη γνώμη μας, η πλέον απαραίτητη συνθήκη για τον ορθό εντοπισμό των τυχόν δυσκολιών του παιδιού και τον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.