Είμαστε σε θέση να κάνουμε την αξιολόγηση κάθε κατάστασης που μπορεί να προβληματίζει ένα παιδί ή τους γονείς του.

Η διάγνωση είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας παιδοψυχιάτρου – διεπιστημονικής ομάδας και πραγματοποιείται σε τέσσερεις φάσεις:

(α) Υποδοχή – Intake – Ιστορικό

(β) Αξιολόγηση – Χορήγηση tests

(γ) Συζήτηση στη Διεπιστημονική Ομάδα

(δ) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους γονείς.