Αφού το σκεπτικό και οι γενικές κατευθύνσεις της διαγνωστικής διαδικασίας έχουν ήδη διαμορφωθεί από την αρχική συνάντηση των γονέων με τον Υπεύθυνο, ο ειδικός (ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, λογοπεδικός, εργοθεραπευτής) χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία ποιοτικής ή/και ποσοτικής αξιολόγησης ούτως ώστε να πετύχει την πιστότερη δυνατή καταγραφή των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων του παιδιού.

 

Συχνά κρίνεται απαραίτητο να έρθουμε, σε αυτή τη φάση, σε επαφή και με το σχολικό πλαίσιο, ζητώντας τη δική τους ανατροφοδότηση και\ή προσφέροντας τη διαθεσιμότητά μας για συνεργασία κάθε μορφής, προς όφελος του παιδιού.

 

Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση, χορηγείται στο παιδί κάποιο ή κάποια από τα εξής tests: TAT, Rorschach, Fairy Tale Test, House-Tree-Person, κ.ά.

 

Κατά τη μαθησιακή αξιολόγηση μπορεί να χορηγηθούν, μόνα ή σε συνδυασμό, τα εξής: WISC-III R, Αθηνά-test, Α-test, κ.ά. Εκτός αυτών, συνήθως γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων εκείνων που είναι προϋποθέσεις για την αποδοτική επαφή του παιδιού με την πληροφορία, γραπτή και προφορική.

 

Η λογοπεδική αξιολόγηση καταγράφει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ατόμου και έπειτα καθορίζει αν υπάρχει κάποια επικοινωνιακή διαταραχή, την φύση και το μέγεθος της, καθώς και τις επιπτώσεις της στη ζωή του ατόμου/παιδιού/εφήβου. Η διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με την διαταραχή, ωστόσο τα κοινά βήματα σε όλες τις αξιολογήσεις είναι η λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού, ο στοματοπροσωπικός έλεγχος καθώς και η απόκτηση δείγματος λόγου, ομιλίας και φώνησης.

 

Κατά την εργοθεραπευτική αξιολόγηση αναζητούνται……………………….