1/3

Καλωσήλθατε στο ΔΕ.Κ.Α.,

το «ΔιΕπιστημονικό Κέντρο Αθηνών για το παιδί και την οικογένεια».

 

Είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας.

Κύριο έργο μας είναι η αξιολόγηση και διάγνωση

ψυχολογικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και μαθησιακών δυσκολιών,

καθώς και η παροχή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης

(ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών,

θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, ομαδική ψυχοθεραπεία).

 

Περιηγηθείτε στις σελίδες μας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε,

με οποιονδήποτε τρόπο, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

ψυχοθεραπεία κηφισια

Ασχολείται με την αξιολόγηση και τη διάγνωση των διάφορων ψυχολογικών δυσκολιών, την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση της εκάστοτε διαταραχής καθώς και την παροχή της κατάλληλης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης (ατομική, ομαδική, ζεύγους, οικογένειας, συμβουλευτική, πρώιμη παρέμβαση).

παιδοψυχίατρος κηφισια

Ασχολείται με την αναγνώριση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και εφήβων καθώς και την ορθή τους αντιμετώπιση με την εφαρμογή της απαραίτητης παρέμβασης (αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία). Βασικός στόχος του είναι η ομαλότερη και ορθότερη ένταξη, πρόοδος και εξέλιξη των παιδιών, τόσο στην σχολική όσο και αργότερα στην κοινωνική ζωή.

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
Θεραπευτική Κοινότητα
Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας